Vänlogemöte i Sibbo 26.5 - 28.5.2007

 

Det gemensamma, vartannat år återkommande mötet mellan vänlogerna nr 63 Castrum i Kongsvinger Norge, nr 116 Birka i Stockholm Sverige och nr 10 Sibbesborg, samlade 76 deltagare från Norge och 24 från Sverige till en minnesvärd träff i Sibbo. Från vår egen loge deltog 45 bröder, inklusive följeslagare totalt 85 personer i något av de många evenemangen.

På programmet stod logemöte enligt en högtidsritual, som uppgjorts av SSkM Caj-Gustav Lydman speciellt för detta möte. Kvällsprogrammen utgjordes av Festbankett i Wessmansalen i Nickby och Nordisk afton på Logegården. Under träffen anordnades för gästerna hembesök hos Sibbesborgbröders familjer. Vänlogemötet inleddes och avslutades med lunch i Hotell Rivoli i Träskända, som skötte om inkvarteringen av våra gäster.

Ett bildsvep från Vänlogemötet:

     

 

En vänlogebanderoll, avsedd att cirkulera bland arrangerande loger överräcktes av Birka-logen på Festbanketten

 

Gamla vänner träffades och nya kontakter knöts på Logegårdens terass före Brödramåltiden som föregick logemötet

Broder Odert Bergström i samspråk med broder Per Jullum (Castrum)
 

Ivrigt åsiktsutbyte forsatte under Brödramåltiden. Här byter bröderna Rolf Sandström och Arvid Solberg (Castrum) sina

 

 

Gästerna i uppsluppen feststämning på Festbanketten

 

 

Broder Kjell-Åke Johnsson i gott sällskap med vår "sibborepresentant" i Kongsvinger, utflugna Beatrice Arnesen

 

Värdlogens ÖM Ole Öhman emottar Logen nr 116 Birkas uppvaktning som framförs av ÖM Kenneth Forslund och CM Antonio Sanchez

 

 

ÖM Ole Öhman och UM Lars Björkell utdelade på festbanketten Sibbesborgs standar åt egna och gästande bröder för förtjänstfulla vänlogeinsatser

 

 

Temat för Nordisk afton lånades från logens traditionella grisfest och avhölls i tält utanför Logegården. Köttmästare var bröderna Knut Öhman och Bengt Mikander, vem annars!

 

 

OF orkestern bidrog till den höga stämningen i tältet

 

 

Grisen, uppskuren i godbitar hade rykande åtgång

 

 

Castrumbröderna stämde upp med sångprogram

 

 

...festen är över och arrangörsstaben får pusta ut, samtidigt som regnet börjar skvala ner

 

Nattens skyfall blev förödande för tälten!

 

 

Avskedslunchen serverades från stående bord i Hotel Rivoli i Träskända

 

    

Definitivt slut på årets Vänlogemöte, de norska gästerna bordar sina två bussar och lovar återkomma med ytterligare ett ekipage nästa gång!

 

     

                

        Christer Svedberg sammanställde  

 

      

 

 

 


Logen Nr 10 Sibbesborg, Boxvägen 4  04130 Sibbo, Finland